MadExpress

MadExpress on reisikorraldaja, kes on oma tegemistes keskendunud Teravmägedele
ning sisse seadnud baaslaagri põhjapooluse lähistele Arktikasse. Tegu on meie planeedil unikaalse paigaga, mis on tänaseni tühi, puutumatu ja kaunis. Eraldatuna mandrist ja lähimatest suurematest inimasustustest 800 km Põhja-Jäämerega on Teravmägedel veel säilinud karge ja metsik maailm, mis oma eraldatuses võib olla pisut hirmutavgi.
MadExpressi juhtimisel saab osaleda Teravmägedel toimuvatel merereisidel ja väikestel matkadel, pikematel jalgsimatkadel mägedes, mootorsaaniretkedel või jahireisidel kaugematesse Teravmägede piirkondadesse. Samuti organiseerime piirkonnas ekspeditsioone.

MadExpress on seiklusreise korraldanud alates 2006. aastast. Teravmägedel matkade korraldamisega oleme aga seotud juba üle 14 aasta. MadExpress on rännanud läbi Aafrika, sõitnud kaasa maailmakuulsa Dakari ralli marsruudi, viinud läbi mootorratta- ja jalgsimatku Põhja- ja Lääne-Aafrikas, korraldanud mägimatku Himaalajas ning seigelnud Lõuna-Ameerikas Kolumbias. MadExpress korraldanud ka ekskursioone Ukrainasse Tshernobõli tuumakatastroofi piirkonda, kuhu tänaseks on keelatud kõik turismireisid.

Maailma pööraseimaist paigust on MadExpressi tegijatele kõige südamelähedasemaks jäänud ikkagi paik maailma lõpus – Teravmäed. Nii olemegi tänaseks keskendunud seiklustele jääkarude maal polaarpäeva loojumatu päikese paistel ja tuisuse polaaröö hakul. Eraldatuna tsivilisatsioonist
juhime inimesed paikadesse, millest nad siiani on vaid unistanud, lugenud või näinud National Geographic’ust.

MadExpressiga Teravmägedel reisides avastad nii iseennast kui maailma. Jah, just sellises järjekorras! Sest sellised paigad maailmas, olles eraldatud tsivilisatsioonist, panevad mõtlema elu põhiväärtuste üle ja tihtilugu neis ka korrektuuri tegema – seda kõike heas mõttes. See, milline inimene Sa tegelikult oled ja kes on Sinu kaaslane, selgub just neil hetkedel.
Ootame teid Teravmägedel.

Põhimõtted


• MadExpress ei korralda ühtegi igavat reisi.

• MadExpressi reisid viivad paikadesse, kus võimalikke muutujaid on mitmeid, nagu ilm, tehnika, inimeste tervis jms, mis võivad ohustada reisi turvalisust. Sellest tulenevalt tehakse mitmeid reisikava puudutavaid otsuseid spontaanselt kohapeal ja sõltuvalt hetkeolukorrast.

• MadExpressi retkedel võetakse riske, kuid seda alati läbimõeldult. Kõikidel hõreda või olematu asustusega aladel on varustuse hulgas SAT-telefon ja vastavalt vajadusele, kas PLB või EPIRB (Personal Locator Beacons või Emergency Position-Indicating Radio Beacon ) hädaabi raadiomajakas kopteri kutsungiks ja päästeoperatsioonide alustamiseks. Grupijuhid on relvastatud ja parima sellekohase väljaõppega.

• MadExpressiga reisivad need, kel on piisavalt vähe aega, et seda vääriliselt hinnata. Eesmärk ei ole müüa odavaid pakettreise vaid ehedat seiklust, mis samas ei rööviks kuude kaupa Sinu kallist aega.

• MadExpressi hinnapoliitika on läbipaistev. Hind sisaldab kohapealset reisiteenust põhimõttel – kõik on hinna sees!

• Retke õnnestumine ei sõltu ainult reisikorraldajast, vaid kogu reisiseltskonnast. Vajadusel on grupijuhil õigus valida reisisiseltskonnast abiline. Sellise ülesande täitmine teenib kogu grupi ühiseid huve ning on igale liikmele aukohus.


Rajaleidjad


MadExpressi rajaleidjateks on inimesed, kes teavad, et on olemas elu väljaspool kontorit, ettemääratud töögraafikut ja rutiini. Nende jaoks pole vahet, kas veeta öö kodus, hotelli luksussviidis, tormisel ookeanil, džunglis, inimtühjas kõrbes või kesk arktilisi lumevälju.

Teravmäed on nii või teisiti eriline paik: lisaks võrratule loodusele on teisalt tegu väga karmi kliima ja asustamata piirkonnaga, kus võib muude ohtude kõrval kohtuda ka maismaa suurima kiskja – jääkaruga, Hoolimata tehnilistest võimalustest (SAT-telefon, PLB- või EPIRB-raadiomajakas), tuleb arvestada asjaoluga, et abi ei saabu hetkega. Tänu kogemustele ja väljaõppele on MadExpressi rajaleidjatel valmisolek lahendada erinevaid ootamatuid kriisisituatsioone kuni välise abi saabumiseni (SAR-pääste).

MadExpressi rajaleidjad omavad põhjalikku ja pikaajalist matkajuhtimise ning -korraldamise kogemust. Seda nii arktikas, kõrbes, mägedes, linnades jne. Lisaväärtusena tasub esile tuua MadExpressi rajaleidjate sõjaväelist tausta, mis muuhulgas hõlmab ka reaalseid lahingukogemusi Afganistani sõjaväljadelt, mis tuleb kasuks just keerulistes olukordades.

Teravmägedel matkade korraldamisel on väga oluline reaalse ohu ja riskide õige hindamine, sest kohtumist maailma suurima kiskja – jääkaruga ei saa välistada. Paari aasta taguse näitena tasub meenutada juhtumit, kus briti koolilapsi ründas telkimisel jääkaru ja üks noormees hukkus ning neli sai vigastada, sh grupijuhid ise. Uurimine selgitas, et paanikas grupijuht ei suutnud relva käsitseda ning tulistas liiga hilja. Loe lähemalt!

Selliste näidete esile toomise eesmärk ei ole retkele tulijaid hirmutada, vaid näidata, et reaalseid ohte ei tohi alahinnata. Seega peab ka grupijuhi valik vastama keskkonna riskidele.

MadExpressi rajaleidjate eesmärk on toimetada seltskond otse seikluste keskele ja tuua nad sealt ohutult elamuste võrra rikkamana tagasi.


»»»