Inimesed võivad tuua tahtmatult Teravmägedele võõrtaimeliike

22.11.2011

Viimased uurimused näitavad, et inimesed võivad tahtmatult Teravmägedele reisides tuua endaga kaasa võõrtaimeliike. Seda eriti arvestades hüppelist turismikasvu ja toimuvat kliima soojenemist järgmistel dekaadidel. See võib olla suureks ohuks haprale ökosüsteemile Teravmägedel. Järeldus tugineb 2008. aastal tehtud uurimusele, kus koguti lennujaamas saabuvate turistide saabastelt proove, et näha milliseid seemneid nad võivad tahtmatult endaga kaasa tuua.

Kokku võeti näidiseid 259 jalatsipaarilt, millelt leiti kokku 1019 seemet 53 taimelt. Ainult kahe taime seemned olid pärit Teravmägedelt. Ülejäänud olid Teravmägedel tundmatud. Jagades 1019 seemet 259ga, saame keskmiselt 3,9 seemet, mis teeb ca 300 000 seemet aastas, mis tuuakse külastajate poolt saarestikule. Kogutud seemneid idandati 10 kraadi juures ja tulemused olid jahmatavad: 26% seemetest läks idanema tingimustes, mis valitsevad suvel Teravmägedel.

Eelnevast tulenevalt on võetud suund nn bioturva loomisele. Teravmägede valitsus ja Norra Polaarintstituut on lähiajal allakirjutamas leppele, mis võimaldaks edasi minna projektiga, mille ülesanne on tagada, et juhuslikke võõrliikide ülekandmist ei toimuks. Projekti hakkab rahastama Teravmägede keskonnakaitse fond.

Science Daily