Reisi kahele Tšernobõli võitja selgunud!

02.06.2008

Kampaania „Saada sõber Tshernobõli ja mine ise ka“ võitja on RAIN AUNAPU!
Palju õnne võitjale, kes kaaslasega otse pimeduse südamesse pääseb.
Täname kõiki julgeid reisihuvilisi, kes liitusid SIIN MadExpressi uudiskirjaga
ja osalesid tõenäoliselt kõige ekstreemsema auhinna loosimisel
ning saavad ka tulevikus kõige põnevamaid reisiuudiseid!

Loe võidureisist pimeduse südamesse


Kampaania „Saada sõber Tšernobõli ja mine ise ka” reeglid


1. Kampaania
1.1. Kampaania „Saada sõber Tšernobõli ja mine ise ka”  on 29.04.–01.06.2008 toimuv tarbijamäng – edaspidi kampaania, mida korraldab Global Adventure Delivery Group OÜ – edaspidi korraldaja.
1.2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

2. Kampaanias osalemine
2.1. Kampaania loosimises, mis toimub 02.06.2008, osalevad ajavahemikul
29.04.–01.06.2008 kodulehel www.madexpress.net uudiskirjaga liitunud või uudiskirja saajana oma andmeid värskendanud inimesed. Uudiskirjaga liitumiseks või andmete värskendamiseks tuleb sisestada oma nimi ja meiliaadress selleks ettenähtud lahtritesse lingi all: Liitu uudiskirjaga!
2.2. Kampaania auhinna loosimisel ei või osaleda Global Adventure Delivery Group OÜ töötajad ega nende pereliikmed.

3. Auhind ja loosimine
3.1. Korraldaja loosib kampaania käigus välja auhinna, milleks on reis kahele Tšernobõli maksumusega 13 600 krooni (edaspidi reis või auhind).
3.2. Reisi võitja võib reisile kaasa võtta ühe kaaslase (edaspidi ka reisikaaslane), kelle puudumise korral ei ole korraldaja kohustatud puuduva reisikaaslase arvele langeva auhinna osa maksumust reisi võitjale rahas hüvitama ega asendama auhinda või selle osa teist liiki auhinnaga.

3.3. Auhinnaks olev Tšernobõli reisi pakett kahele koosneb alljärgnevast:
* ööbimised hotellis (3 ööd hotellis Kiievis)
* ekskursioon tsooni Tšernobõlis Pripjatis (transport, giid, lõuna)
* transfeerid (hotellist lennujaama ja tagasi)

Auhind ei sisalda:
* reisikindlustust
* reisiraha
* lennupileteid Kiievisse

(Lennupiletite hind MadExpressi vahendusel alates 2000 kroonist.
Lennupiletid ja reisikindlustus on võimalik osta MadExpressi vahendusel või iseseisvalt. Lennupileti hind sõltub suuresti sellest, kui aegsasti broneering tehakse ja kui mugavalt ning kiiresti kohale lennata soovitakse.)

3.4. Auhinna loosimine toimub 02.06.2008. Auhinna võitja nimi avaldatakse hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval kodulehel www.madexpress.net.
3.5. Kampaania korraldaja teavitab loosimise võitjat auhinnast e-kirja teel.
3.6. Auhinnaks olev reis peab olema toimunud ajavahemikus 01.07– 31.12.2008.
3.7. Auhind, millele võitja ei ole õigeaegselt järele tulnud, ei kuulu võitjale väljastamisele.

3.8. Kampaanias osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või kampaania korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, ei vastuta kampaania korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
3.9. Tšernobõli reisile minejad peavad olema vähemalt 18-aastased.
3.10. Auhinna võitjal on õigus loovutada auhind kolmandale isikule.
3.11. Auhinda ei asendata kampaanias osalejate nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata auhinna võitjale auhinna maksumust rahas.
3.12. Kampaania korraldaja ei vastuta võitjale ja/või tema kaaslasele auhinna kasutamisest tekkida võivate võimalike kahjude eest. Kampaania korraldaja ei vastuta võitja ja/või tema kaaslase poolt kolmandatele isikutele auhinna kasutamise tõttu tekitatud võimalike kahjude eest.

4. Kampaania võitja
4.1. Võitja peab korraldaja nõudmisel tõendama oma isiku vastavust käesolevatele reeglitele. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
4.2. Auhinna võitja ja Global Adventure Delivery Group OÜ vahel sõlmitakse
reisi teenuste osutamiste üldtingimustel põhinev leping. Juhul kui auhinna võitja ei nõustu  lepingus sätestatud tingimustel lepingut sõlmima, siis loetakse, et auhinna võitja on loobunud auhinna vastuvõtmisest.
4.3. Auhinna vastuvõtmisest teatamist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmisena kampaania korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides,
PR-kampaaniates jms üritustel, ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

5. Üldsätted
5.1. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja andmata vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele veebilehel www.madexpress.net.
5.2. Korraldajal on õigus teha muudatusi või täpsustusi kampaania reeglites.
5.3. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale e-postiaadressile mad@madexpress.net.
Kampaania lisainfo telefonil 515 4065 ja www.madexpress.net.